När livet förändrar sig

 

Det är inte alltid som livet är på topp och dagar då solen skiner. Det kan under vissa perioder vara tungt och mörkt i livet. Vi måste lära oss att prata om när vi känner oss ner och är deprimerad.

För vissa så kanske denna depression inte håller i sig så länge utan man kommer upp över ytan och livet blir enklare. För andra så kan perioden då man känner sig nere längre och då kan man ha behov av hjälp. Det kan vara olika anledningar som gör att vi blir ledsna. För vissa så kan det vara en övervikt som man inte får bukt med. Men detta behöver inte vara anledningen utan det kan vara mycket som ställer till det i livet.

Det viktiga är att man tar tag i sin situation. Antingen så pratar med någon när vän eller så tar man kontakt med en terapeut som kan lyssna och hjälpa dig vidare till ett positivare liv. Du får inte gå för länge med dina egna känslor utan försöka att öppna dig får någon som du har förtroende för. Det kan vara en familjemedlem eller en kamrat som du litar på. Du ska se att det vänder om du får prata om det som ställer till det för dig.