Medicinska metoder för att bli av med övervikt

 

Förutom gastric bypass som är den vanligaste magoperationen för överviktiga, finns även en liknande metod som heter gastric sleeve, där magsäcken istället görs om till ett smalt rör och övrig magsäck tas bort. Den del av magsäcken som tas bort innehåller hungerhormonet Gherlin, vilket alltså gör att du efter operationen känner mindre sug. Då du även har en mindre magsäck kommer du automatiskt att gå ner i vikt över tid.

Har du ett BMI över 50 och lider av kraftig fetma kan det utöver gastric sleeve även bli aktuellt med en Duodenal Switch. Här kopplas tunntarmen om som vid gastric bypass, och det gör att du går ner i vikt snabbare vilket kan vara nödvändigt av hälsoskäl.

Det finns ytterligare en operation som heter gastric banding där ett mjukt band knyts runt övre delen av magsäcken. Maten tar då längre tid på sig att gå ner i magsäcken och signalerar mättnad snabbare då mättnadskänslan sitter i övre delen av matsäcken. Du måste följa en specifik kost om du använder denna metod, men bandet går att ta bort om du av någon anledning inte kan ha kvar det.

Motion och hälsosam kost

Det bästa sättet att bli av med fetma är dock att lägga om sin kost och livsstil. Att motionera dagligen och äta måttligt är generellt sett ett effektivt sätt att behålla sin vikt. Hjälper inte detta kan du börja titta på möjligheten med överviktsoperationer, vilket också minskar risk för olika hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes. Du kommer dock inte få genomgå en operation om du har andra sjukdomar och inte är införstådd med att du måste ändra dina kost och motionsvanor livet ut.

Förändrade vanor

Du kan ofta få hjälp med att både ändra kost och vanor av landstinget, som rekommenderar tallriksmodellen och att äta regelbundet med frukt till mellanmål samt vatten till måltiderna. Att använda en timme åt dagen åt motion är också viktigt, det kan vara en promenad, löprunda eller ett yogapass. En stor anledning till att fetma ökar är våra stillasittande jobb som gör att vi rör på oss alldeles för lite i kombination med att vi har tillgång till stora mängder mat med socker och fett.