Medicinska metoder för att bli av med övervikt

Förutom gastric bypass som är den vanligaste magoperationen för överviktiga, finns även en liknande metod som heter gastric sleeve, där magsäcken istället görs om till ett smalt rör och övrig magsäck tas bort. Den del av magsäcken som tas bort […]