Att lära sig första hjälpen och HLR

 

Att veta hur du ska agera i en nödsituation kan vara väldigt viktigt och ibland livsavgörande för personen i nöd. Vi tycker att alla människor ska kunna grunderna till första hjälpen och hjärt- och lungräddning eftersom det en dag kan rädda livet på en annan människa. Klicka dig vidare här för mer information om första hjälpen och HLR.

HLR

HLR står för hjärt- och lungräddning och plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall som händer utanför sjukhuset väggar. HLR består av 30 stycken bröstkompressioner och två inblåsningar, på så sätt kan blodet pumpas runt i kroppen utan att hjärtat slår av sig själv. Den extra tid du ger ambulansen kan vara livsviktig innan de kan starta hjärtat igen med hjälp av en hjärtstartare.

Först hjälpen

Först hjälpen är ett ganska brett ord, det kan till exempel handla om att ta hand om någon som skadat sig eller har ett epileptiskt anfall. Det kan också vara grundläggande brandskyddsutbildning eller hur du använder en hjärtstartare. Det är bara några exempel på första hjälpen. Något alla bör kunna är hur du placerar en person i ett stabilt sidoläge för att hålla luftvägen fri, det är perfekt att använda om en person är medvetslös men fortfarande andas ordentligt.