Så kan du bli av med kraftig övervikt

 

Kraftig fetma är ett stort hälsoproblem som kan vara svårt att bli av med. Därför krävs det ibland radikala metoder som magoperationer för att få bukt med problemet. På den här sidan kommer du att få ta del av de olika möjligheter som finns, men också hur du undviker att hamna i denna situation genom träning och en bra kost.

Det finns något som heter gastric bypass som kan användas för att bli av med den osunda övervikten, men även andra operationer som vi kommer att berätta om här. Just gastric bypass är den allra vanligaste metoden för att bli av med fetma i Sverige. Den är till för personer som har ett BMI 35 eller mer, vilket anses som en kraftig övervikt. Operationen går till så att en stor del av magsäcken kopplas bort, men även en bit av tunntarmen. Som följd går det alltså inte att äta lika mycket som innan, och du går automatiskt ner i vikt.

Anledningen till att man utför den här typen av operationer är att sjukdomar relaterade till fetma hela tiden ökar i Sverige. Detta ses numera som ett samhällsproblem som också medför stora kostnader. För att bli tilltänkt för en gastric bypass måste du ha försökt gå ner i vikt på medicinsk väg innan utan att ha uppnått ett lyckat resultat. Det innebär att du ska ha försökt leva ett hälsosamt liv med kost och motion, eventuellt i kombination med läkemedel, Att leva ett sunt och regelbundet liv är också något du måste åta dig efter operationen som ett livslångt projekt.